آخرين ارسال ها


بازگشت   انجمن استقلالی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Generic Smilies
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:32: 32 32
:wink: Wink Wink
:mad: Mad Mad
:11: 11 11
:22: 22 22
:50: 50 50
:33: 33 33
:01: 01 01
:12: 12 12
:60: 60 60
:23: 23 23
:49: 49 49
:34: 34 34
:02: 02 02
:13: 13 13
:59: 59 59
:24: 24 24
:48: 48 48
:35: 35 35
:03: 03 03
:41: 41 41
:14: 14 14
:58: 58 58
:25: 25 25
:47: 47 47
:36: 36 36
:04: 04 04
:42: 42 42
:15: 15 15
:57: 57 57
:26: 26 26
:46: 46 46
:37: 37 37
:05: 05 05
:43: 43 43
:16: 16 16
:56: 56 56
:27: 27 27
:45: 45 45
:38: 38 38
:06: 06 06
:o Embarrassment Embarrassment
:17: 17 17
:55: 55 55
:28: 28 28
:biggrin: Biggrin Biggrin
:39: 39 39
:07: 07 07
:44: 44 44
:18: 18 18
:54: 54 54
:29: 29 29
:frown: Frown Frown
:40: 40 40
:08: 08 08
:19: 19 19
:53: 53 53
:30: 30 30
:smile: Smile Smile
:confused: Confused Confused
:09: 09 09
:20: 20 20
:52: 52 52
:31: 31 31
:tongue: Tongue Tongue
:10: 10 10
:21: 21 21
:51: 51 51
:rolleyes: Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic)
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO

Persian Language By WebAlfa Ver 2.8