سایت هواداران استقلال
وبلاگ ها  
 
RSS
ميـگويند دلــــتنــگــتـــــــ نــبـاشــم ...!
در تاریخ 08/10/2012 16:09:25 توسط vahid_ss_7

به مــــن قــولــــ بــــده

 

 در تمامي سالــــ هايي که باقيــــ مــــانده

 

 تا ابــــد مواظبــــ خودتــــ باشي…

 

ديگـــر نيستـــم کـــه يادآوريتــــ کنـــم !


پشتــــ ايــــن بغــــض

 

بيدي نشســـته که خيــــال مي کــــرد

 

 با اين بــــادهــــا نمي لـــرزد

 

 

خوابيــــده بودم

 

کابــــوس مي ديــــدم

 

 از خوابــــ بلنــــد شــدم تا به آغوشتــــ پنــاه ببرم

 

افســــوس ...

 

يادم رفته بود که از نبودتــــ به خوابــــ پنــاه برده بــــودم

 


دوســــــت دارم با يكـــي بشـــينم صحــــــبت كـــنم


که بـــعـــدش به خودم نـــگـــم :


كـــاش بـــهـــش نمـــيگفتـــم

 

 

ميـگويند دلــــتنــگــتـــــــ نــبـاشــم ...!

 

خـــــــداي مـــن !

 

انــگــار بــه آبـــــ مـيــگوينــد خيـــــس نـبــــاش . . .

مرسی از نگاهاتون . . .
سپاس از دیگران

آسایشگاه قم