سایت هواداران استقلال
وبلاگ ها  
 
RSS
دنبال تو نیستم...
در تاریخ 06/24/2012 20:04:38 توسط apple

مـــَن -  تـــُو = هــــیـــچ !!!

          / تــــَبـــصـــَره / هـــَم  نــَدآرَد...

 

 

 

 

 

 

بــُگـــذآر زَمـــآنــه بــِمــیــرَد اَز / حــَســودی /

           چـــَقــِ در دِســتــآنـَم بــِه دَســتــآنــت مــی آیـــد...

 

 

عـــآشــِقــَش نــَشــَویـــد...

        بــِه اَنــدآزه ی هــَمــِتــآن بـــَرآیـــَش

            &nb sp;       / عـــآشــِقــی / کـــَردَم

 

زِنــدِگــــی کـــَردَنِ مـــَن مـــُردَنِ تـــَدریــجــی بـــود

هـــَرچـــه جـــآن کــــَنــد تــَنــَم  /عـــُمــر/ حـــســـآبـــش کــَردَنـــد...

 

 

دنبال تو نیستم...

دنبال کسی هستم

که تو را نشانش دهم

و بگویم:

مثل او نباش .

 

 

ایـــن روزهــآ / شــیر / هـــَم راضــِیــه

          کــه بـــا /دُمــِش / بــآزی کـــُنــی

            &nb sp;   اَمــــآ بـــآ /دلـــش / نــــَه...

 

 

کـــجا ایــستــاده‌ ای؟ چــگونــه اســت بــاد از هـــر جــهتـی کــه مــی‌وزد عــطـر تــو را بــا خــود دارد؟ تـــو نــرفــته ای مــیـدانم . از جــایی در هــمیـن نـزدیکی مــرا نـگاه میــکنی فــقـط مــن نـمیبــینـمت باد آورده را باد می برد امــــا تو که با پای خودت آمده بودی! ♥♥♥♥♥♥ خوش به حال باد...! گونه هايم را لمس می کند و هیچ کس از من نمی پرسد که با تو چه نسبتی دارد!كاش باد بودي

 

مرسی از توجه تون..یا حق
سپاس از دیگران