سایت هواداران استقلال

این کاربری یا به درخواست خود کاربر و یا به دلیل عدم رعایت قوانین سایت استقلالی مسدود شده است. کاربر می تواند با استفاده از ایمیلی که در هنگام ثبت نام این کاربری، از آن استفاده کرده است با آدرس admin@esteghlali.com تماس بگیرد و از دلیل بسته شدن کاربری مطلع گردد.