سایت هواداران استقلال

این کاربری یا به درخواست خود کاربر و یا به دلیل عدم رعایت قوانین سایت استقلالی مسدود شده است. کاربر می تواند با استفاده از ایمیلی که در هنگام ثبت نام این کاربری، از آن استفاده کرده است با آدرس [email protected] تماس بگیرد و از دلیل بسته شدن کاربری مطلع گردد.